Goede ergonomie = Goede economie

Holistische ergonomie creëert betere werkomstandigheden, wat op zijn beurt leidt tot een betere economie. Het algemene onderzoek op dit gebied laat er geen twijfel over bestaan: initiatieven op het gebied van ergonomie, welzijn en gezondheid vertalen zich altijd in een economisch voordelige investering.

Verwacht u aan opmerkelijke voordelen

Ergonomie en economie zijn met elkaar verbonden, omdat ze elkaar altijd beïnvloeden. De economische voordelen van gezonde werknemers die goed kunnen presteren op het werk zijn duidelijk zichtbaar voor de meeste bedrijfsleiders en managers, maar de nauwe band met ergonomie is minder vanzelfsprekend. Wanneer mensen zich goed voelen dankzij een doordachte ergonomische oplossing, zowel op kantoor, in een school of in de gezondheidszorg, gebeurt er iets tastbaars, zowel in de dagelijkse werking als in de omzet.
Het is een feit dat een holistisch ergonomisch perspectief mensen productiever en efficiënter maakt. Dagelijkse taken kunnen gemakkelijker, handiger en gezonder worden uitgevoerd, waardoor het ziekteverzuim meteen ook afneemt. Een goed functionerende ruimte waarin mensen zich gelukkig voelen en beter presteren, maakt het ook eenvoudiger medewerkers te behouden en nieuwe medewerkers aan te werven.

Geld en tijd gaan verloren

Stel je voor dat je een bedrijf leidt met 100 medewerkers. Elke week verliezen je medewerkers 15 minuten met het zoeken naar geschikte vergaderruimtes. Het gemiddelde loon bedraagt 3610 EUR. In één jaar tijd besteed je meer dan negentigduizend euro aan het vinden van een geschikte ontmoetingsplek voor je medewerkers. Met andere woorden, problemen die op het eerste gezicht verwaarloosbaar lijken, kunnen ernstige economische gevolgen hebben. Als u ergonomie vanuit een holistisch perspectief bekijkt, kunt u in plaats daarvan uw geld besteden aan belangrijkere zaken.

Ziekteverzuim verminderen

Een goede fysieke omgeving die ook doeltreffend werkt, zowel op organisatorisch als sociaal vlak, resulteert in minder ziekteverzuim en minder werkgerelateerd letsel. Dat is een feit. Goede omstandigheden en randvoorwaarden op de werkplek betekenen ook dat gezonde mensen beter presteren op het werk. Vrijwel alle beschikbare onderzoeken suggereren hetzelfde, omdat wij als mens op een gelijkaardige manier werken, ongeacht het land of beroep. Volgens studies van Eurofound, de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, zijn mensen ergens tussen 3% en 6% van hun werktijd afwezig. Verzuim kan door verschillende factoren worden veroorzaakt, maar naar schatting kost het verzuim, inclusief ziekteverlof, elke lidstaat gemiddeld ongeveer 2,5% van het BBP van de lidstaat per jaar. Dat is een schatting, en het is een ingewikkelde berekening, maar het is duidelijk dat afwezigheid van het werk, om welke reden dan ook, de maatschappij enorm veel geld kost.

Een betere gezondheid betekent een beter rendement

In een onderzoek van McKinsey and Company, op basis van bedrijven uit de S&P 500, behalen 8 van de 10 bedrijven die investeren in welzijn en gezondheid resultaten binnen 6-12 maanden. Ze bevestigen dat zowat alle bedrijven economisch voordeel halen als zij bewust investeren in gezondheid en welzijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat de omzet aanzienlijk kan stijgen, in sommige gevallen tot 18%.

5 basiselementen van holistische ergonomie

1.

Gebruik een werkplekanalyse om de werkelijke behoeften van het bedrijf met betrekking tot het ontwerp van de fysieke omgeving, gekoppeld aan de visie en manier van werken, te identificeren, in kaart te brengen en te analyseren.

2.

Breng personeel op een goed geplande en weloverwogen manier op de hoogte en betrek hen bij het ontwerp van de kantooromgevingen.

3.

Je moet tijdens het ontwerp van nieuwe of bestaande werkomgevingen een planning opstellen voor de implementatie van werkmethodes, omgevingen, zones en producten met belangrijke functies. Dit betekent dat alle medewerkers begrijpen wat de mogelijkheden zijn en hoe het kantoor op een ergonomische en optimale manier kan worden benut.

4.

Maak een Playbook met gemeenschappelijke richtlijnen en spelregels voor op kantoor. Het legt uit hoe de werkplek moet functioneren en helpt de visie van de organisatie consequent door te voeren. Een Playbook maakt het ook gemakkelijk om nieuwe medewerkers te introduceren.

5.

Volg regelmatig op hoe het kantoor werkt, niet alleen wanneer een nieuwe kantooromgeving is ontworpen. Dit betekent dat aanpassingen snel kunnen worden doorgevoerd wanneer de behoeften verschuiven of de organisatie verandert.

Flexibiliteit en welzijn voor de mensen

Onderzoek en marktonderzoeken tonen aan dat mensen flexibiliteit en welzijn als twee belangrijke ingrediënten beschouwen in hun werkleven, wat op zijn beurt een tastbaar resultaat is dat u kunt bereiken door middel van ergonomische ergonomie. Het belang van flexibiliteit en een groter welzijn is alleen maar toegenomen in een tijd waarin vrijwel het hele bedrijfsleven nadenkt over hoe het kantoor van de toekomst eruit zal zien en hoe het zal functioneren. Tegelijkertijd eisen veel werkgevers nu dat werknemers betrouwbaar, verantwoordelijk, gedisciplineerd, veerkrachtig, stressbestendig, sociaal, flexibel, betrokken en probleemoplossend zijn. Als de vergelijking ergens hapert vanwege een slechte ergonomie, kan dit leiden tot problemen waar u mogelijk niet hebt bij stilgestaan. Een slechte stoel kan rugproblemen veroorzaken, wat leidt tot meer stress, een te hoog geluidsniveau kan iemand storen, waardoor deze medewerker zich niet kan concentreren en last kan hebben van hoofdpijn, en een toxische cultuur kan iemand ertoe aanzetten een ziektedag te nemen in plaats van te gaan werken. De lijst kan lang zijn, omdat één factor altijd invloed heeft op iets anders in het holistische geheel.

De juiste omgeving bevordert de gezondheid

De meest voorkomende gezondheidsproblemen die een negatieve impact hebben op mensen zijn pijn in de rug, spieren en nek. Hoofdpijn en oogvermoeidheid zijn ook vaak voorkomende problemen. Er zijn grote verschillen tussen beroeps- en leeftijdsgroepen, maar het is duidelijk dat bijna alle gezondheidsproblemen nauw verbonden zijn met de fysieke en sociale omgeving. Holistische ergonomie is niet de volledige oplossing, maar het heeft bewezen dat het een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Iets dat een grote impact heeft op factoren zoals de algemene gezondheid, betrokkenheid, creativiteit, energie en productiviteit.

Tijdelijke onderbreking

Uiteenlopende vormen van werkonderbrekingen vormen een groot probleem op veel werkplekken, resulterend in minder efficiëntie. Het kan zo eenvoudig zijn als een praatje maken met iemand die in diepe concentratie aan zijn of haar bureau zit. Onderzoek toont aan dat als iemand gestoord werd, hij of zij tot vier keer efficiënter zou zijn geweest zonder deze storing. Hetzelfde onderzoek toont aan dat dit de vorm kan aannemen van, bijvoorbeeld, minder duidelijke en minder aangename e-mails, in combinatie met dubbel zoveel fouten in het algemeen. De reden hiervoor is dat wij mensen onderbrekingen proberen te compenseren, wat leidt tot meer stress, frustratie en tijdsdruk. Als dit een constant probleem is, kan dit allerlei problemen veroorzaken, van een burn-out tot een slechtere sfeer op het werk. Het is dus belangrijk uw ergonomische oplossing en omgeving aan te passen aan verschillende soorten mensen. Sommige mensen hebben rust en stilte nodig. Dit kan gaan van het juiste meubel- en kleurenschema tot het juiste leiderschap en de juiste cultuur. En het werkt natuurlijk ook in de andere richting. Mensen die een constante dialoog willen en moeten onderhouden, moeten ook in het holistische perspectief worden opgenomen.

Risico's van statisch zitten

In een globaal perspectief is rugpijn de belangrijkste reden waarom mensen worden verhinderd optimaal te werken en alledaagse activiteiten uit te voeren. Rugproblemen veroorzaakt door te weinig beweging en te veel statisch zitten in verkeerd ontworpen stoelen kunnen leiden tot problemen zoals lagere prestaties, langdurige depressie en ziekteverzuim. Er is een sterk verband tussen langdurig statisch zitten en een aantal gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, obesitas, discushernia's en bepaalde vormen van kanker. Statisch zitten heeft ook invloed op zaken als spieren, pezen, ligamenten, kraakbeen en zenuwen.

54% vindt het juiste personeel niet

Studies tonen aan dat meer dan de helft (54%) van de werkgevers wereldwijd moeite heeft de juiste werknemers aan te werven. Een cijfer dat in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren, maar het is duidelijk wie de bovenhand heeft en het is niet langer de werkgever. Lonen, flexibiliteit en het gevoel te worden uitgedaagd op het werk zijn de belangrijkste factoren voor de mensen, hoewel deze niet losstaand van de rest mogen worden beschouwd. Dit is op zijn beurt gebaseerd op mensen die teamspirit, welzijn, cultuur en leiderschap hoog in het vaandel dragen. Moderne werknemers zijn als moderne consumenten, ze willen een gebruikerservaring op het werk. Hier speelt holistische ergonomie een rol. De fysieke, organisatorische en sociale factoren onderling schetsen een beter beeld van de toekomst. Als u een basis creëert voor meer individualiteit en inclusie, geniet u ook van betere voorwaarden om de juiste competenties te vinden en meteen ook uw merk of uw organisatie als geheel te verbeteren. 

Ergonomie is een eenvoudige berekening

Het holistische perspectief van Kinnarps is gebaseerd op de wetenschap en de behoeften van de markt, maar ook op onze uitgebreide ervaring. Dit biedt gemoedsrust en is een pluspunt voor mensen die in kantoren, scholen of zorgomgevingen werken. Kortom, we weten dat ergonomie aanzienlijk wordt verbeterd als je veel nadruk legt op het totaalbeeld. Door te investeren in je omgeving vanuit een holistisch perspectief, gebruik je alle stukken die deel uitmaken van de ergonomische puzzel. Je zorgt voor de fysieke aspecten zoals meubilair, inrichting, lucht, temperatuur, licht, kleur, materiaal, geluid en beweging. Je hebt ook uitstekende mogelijkheden om organisatorische en sociale factoren in de gewenste richting te sturen, zoals cultuur, leiderschap, individualiteit, inclusiviteit, gedrag en etiquette. Een combinatie van factoren die een grote impact hebben op de algemene ervaring en op de financiën. Wij kunnen u op weg helpen!

Contacteer ons

Ontdek holistische ergonomie

Bronnen

 • “Absence from work”, Eurofound
 • “European Company Survey 2019”, Eurofound
 • “6th European Working Conditions Survey”, Eurofound
 • “Back pain facts and statistics”, American Chiropractic Association
 • “What workers want in 2020”, Manpower Group
 • “Employment Outlook Survey Q3 2021”, Manpower Group
 • “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress”, University of California
 • “Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem” (“The importance of the work environment for back problems”), the Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services
 • “Organizational health: A fast track to performance improvement”, McKinsey & Company
 • “Prolonged static sitting at work: health effects and good practice advice”, European Work Environment Agency
 • “Sittande, stående och gående arbete” (“Sitting, standing and walking work”), Swedish Work Environment Authority