Privacybeleid

Kinnarps wilt uw privacy beschermen. Het is belangrijk voor ons om te verzekeren dat uw persoonlijke data op een veilige en wettelijke manier worden behandeld. Via dit privacybeleid informeren we u over hoe we uw persoonlijke data verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

 Kinnarps Nederland BV ("Kinnarps", "wij" of "ons") is de verantwoordelijke voor de verwerking en is er bijgevolg verantwoordelijk voor dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming , inclusief de EU Algemene Verordening Gegevensbeveiliging (EU) 2016/679 en de Zweedse Wet Bescherming Persoonsgegevens (2018: 218), en dit privacybeleid. Als u vragen heeft of als u uw rechten onder de EU General Data Protection Regulation wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

 

KINNARPS NEDERLAND BV

Litauensestraat 17-21
7204 CN Zutphen

Telefoon: +31 575 514422

info@kinnarps.nl

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waar vandaan?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens alleen voor zover noodzakelijk om bepaalde doeleinden te bereiken, die hieronder worden uiteengezet. Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u ons een aanvraag indient voor een prijsopgave, een bestelling plaatst voor één van onze producten of diensten, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u solliciteert bij Kinnarps. Verder verzamelen we uw persoonlijke gegevens wanneer u vrijwillig klantonderzoeken of contactformulieren invult, ons feedback geeft en contact opneemt met onze klantenservice.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen het volgende bevatten:

 • naam, functie, taal en contactgegevens, inclusief e-mailadres, mobiel nummer en adres;
 • sollicitatiedocumenten, zoals uw cv en sollicitatiebrief;
 • aankoopgeschiedenis;
 • leveringsinformatie, factuurinformatie en betalingsinformatie; en
 • andere informatie die u ons kunt verstrekken in verband met, onder andere, correspondentie met onze klantenservice.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

 • Via de website van Kinnarps, bijvoorbeeld: Wanneer u een bestelling plaatst, zich abonneert op onze nieuwsbrief, zich registreert en informatie downloadt of wanneer u contact met ons opneemt via onze contactformulieren;
 • wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of per telefoon;
 • via contracten, facturen of andere zakelijke contacten, als u een vertegenwoordiger bent van één van onze zakelijke partners;
  • van derden (met betrekking tot verschillende adresaanbieders); en
 • door bepaalde activiteiten, zoals beurzen en evenementen.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

 • Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor volgende doeleinden, op basis van de wettelijke redenen die hieronder worden uiteengezet:

Doel van de verwerking

Juridische grond

 • Beheer van uw bestellingen en retours
 • Communiceren van leveringsbonnen of informatie over leveringsproblemen
 • Uitvoeren van wervingsprocessen

Uitvoering van het contract

 • Verzenden van algemene informatie en gerichte berichten
 • Uitnodigingen verzenden naar evenementen
 • Offertes verzenden
 • Vragen beantwoorden per e-mail of via de klantenservice
 • Klantonderzoeken verzenden

Legitieme interesse

 • Het verzenden van nieuwsbrieven

Toestemming

 

Toestemming

Soms hebben we uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te kunnen verwerken, bijvoorbeeld met betrekking tot het inschrijven op onze nieuwsbrief. In deze situaties ontvangt u hierover informatie en krijgt u ook de mogelijkheid om te accepteren of te weigeren dat uw persoonlijke gegevens op de beschreven manier worden verwerkt.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens. Een dergelijke intrekking kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden. Als u geen nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen, kunt u, naast het gebruik van de bovenstaande contactgegevens, uw toestemming intrekken door op een link in de relevante e-mail te klikken.

 

Overdracht van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden die optreden als gegevensverwerkers van Kinnarps, zodat we onze verplichtingen ten opzichte van u als klant of als vertegenwoordiger van een klant kunnen nakomen. Deze bedrijven bieden onder meer gegevensondersteuning, e-mail- en cloudopslagdiensten, analytische diensten en bezorgdiensten met betrekking tot de bestelde producten. We verspreiden uw gegevens niet en verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden.

Wij zijn altijd uiterst voorzichtig wanneer u uw persoonlijke gegevens overdraagt ​​en uw persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen in overeenstemming met dit privacybeleid en na het nemen van gepaste veiligheidsmaatregelen. Uw persoonlijke gegevens kunnen openbaar worden gemaakt om Kinnarps te laten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen en het kan worden overgedragen aan relevante overheidsinstanties wanneer dit wettelijk is toegestaan ​​en vereist.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de EU / EER. De wetgeving inzake gegevensbescherming in sommige van deze landen biedt mogelijk niet zo een sterke bescherming met betrekking tot uw privacy als de Zweedse. Als dat het geval is, neemt Kinnarps alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd en dat alle verwerking plaatsvindt in overeenstemming met dit privacybeleid. U kunt er altijd op vertrouwen dat alle overdrachten van uw persoonsgegevens naar landen buiten de EU / EER worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, omdat Kinnarps ervoor zal zorgen dat aan ten minste een van de volgende voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot elk van de volgende die overdrachten:

 • het ontvangende land zorgt voor een passend beschermingsniveau;
 • Kinnarps heeft uw toestemming voorafgaand aan de overdracht verzameld;
 • de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming biedt juridische gronden voor de overdracht;
 • een overeenkomst met bepaalde standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie (2010/87 / EU) is gesloten tussen Kinnarps en de ontvanger, zonder tegenstrijdige wijzigingen of wijzigingen;
 • de ontvanger heeft bindende bedrijfsregels aangenomen voor de verwerking die zijn goedgekeurd door de relevante toezichthoudende autoriteit en de ontvanger van de persoonsgegevens in het derde land is gebonden door deze regels; of
 • voor overdrachten naar de Verenigde Staten heeft de ontvanger zichzelf gecertificeerd voor de EU-VS. Privacy Shield-principes onder de EU-VS. Privacy Shield Framework en geregistreerd op de Privacy Shield-lijst beheerd door het Amerikaanse ministerie van Handel.

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

 • Kinnarps is continu bezig om te zorgen voor een adequaat organisatorisch en technisch beveiligingsniveau met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden opgeslagen dan wat nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, of dan wat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt gedurende de onderstaande tijdsperioden en daarna gewist.

 

 • Vertegenwoordigers van bedrijven: Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang u vermeld staat als de contactpersoon voor een bedrijf waarmee Kinnarps zakenrelaties onderhoudt.
 • Communicatie: Als u in contact bent met Kinnarps, bijvoorbeeld per e-mail worden uw persoonlijke gegevens bewaard zolang dit nodig is om het doel van de correspondentie te bereiken.
 • Sollicitanten: Kinnarps bewaart uw sollicitatiedocumenten, inclusief uw cv en begeleidende brief, tijdens het wervingsproces en gedurende twee jaar daarna, om mogelijke juridische claims te verdedigen.
  • Wettelijke verplichting: Kinnarps bewaart documentatie met betrekking tot accounting in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudwetgeving.
 • Toestemming: Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen we uw persoonlijke gegevens alleen opslaan zolang wij uw toestemming hebben om dit te doen.

 

Welke rechten heb je?

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij verwerken. Bijgevolg kunt u informatie vragen over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben bewaard, de doeleinden van de verwerking van deze persoonlijke gegevens en informatie over waar de persoonlijke gegevens zijn verzameld.

 • Mochten uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u verzoeken om rectificatie van de relevante persoonlijke gegevens.

 

 • In bepaalde situaties hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld als de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

 • In bepaalde situaties hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Kinnarps wordt beperkt, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking die is uitgevoerd op basis van de legitieme belangen van Kinnarps. De verwerking van uw persoonlijke gegevens kan ook worden beperkt gedurende de periode waarin wordt gecontroleerd of de legitieme gronden van Kinnarps de uwe, dat wil zeggen uw interesses, rechten en vrijheden, overschrijven.

 

 • U hebt het recht om de toestemmingen die u ons hebt gegeven te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

 

 •  U kunt in bepaalde situaties verzoeken dat uw persoonlijke gegevens in een elektronisch formaat worden overgedragen, in sommige gevallen naar een andere gegevenscontroller (dataportabiliteit).

  Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Voor de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens, vereisen wij dat u zich identificeert wanneer u ons contacteert voor advies. Als u, met het oog op het uitoefenen van de bovengenoemde rechten, ervoor kiest om per post contact met ons op te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om een ​​kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen en ervoor te zorgen dat de brief wordt ondertekend. Als u ervoor kiest om per e-mail contact met ons op te nemen, voeg dan een gescande kopie van uw identiteitsbewijs en handtekening toe.

  U kunt op elk moment een klacht indienen bij de Zweedse autoriteit voor gegevensbescherming (Sw. Datainspektionen) als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Kinnarps niet gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Houd er rekening mee dat de voorwaarden van het privacybeleid kunnen worden gewijzigd of aangepast. Elke nieuwe versie zal op de website van Kinnarps worden gepubliceerd. Daarom moet u deze voorwaarden regelmatig herzien om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met de wijzigingen. In geval van wezenlijke wijzigingen zullen wij u echter, als u ons uw e-mailadres hebt gegeven, e-mailen om u op de hoogte te stellen van aangebrachte wijzigingen.

Als de wijzigingen betrekking hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens die we uitvoeren op basis van uw toestemming, geven we u de gelegenheid om nogmaals uw toestemming te geven voor de verwerking van de nieuwe voorgestelde voorwaarden.